GEOSEC POLSKA
GEOSEC
Contact us

To request an on-site inspection and a free estimate without commitment on your part

numero verde

 

Important
Geosec, dzięki swojej wyłącznej technice umacniania terenów iniekcją żywic ekspansywnych (złożony patent EP1 914 350), działa z sukcesem na rynku międzynarodowym i jest do dyspozycji do oferowania współpracy także wyłącznej z nowymi Partnerami handlowymi w Twoim Kraju. Wszyscy zainteresowani mogą wyrazić swoje zainteresowanie na następujący adres:

exportmanager@geosec.it

Copyright 2009© Geosec - All right reserved